کلیپ تحلیل پیاده روی اربعین کاری از معاونت سیاسی سپاه

1,391

مسلمانان بدون هیچ واهمه از اقدامات تروریستی تکفیری ها در این راهپیمایی حضور پیدا کردند و به آمریکایی ها و ایادی آنها در منطقه این پیام را دادند که مردم غرب آسیا خود به تنهایی قادر به تأمین امنیت منطقه هستند و نیازی به حضور ماجراجویانه آنها ندارند.