مستند سیم آخر (مقنی قنات) - تهیه در شبکه افق صدا و سیما

476

مستند سیم آخر تهیه شده در شبکه افق صدا و سیما به کارگردانی روح الله کریمی فیلم برداری در شهرستان گناباد محوطه میراث جهانی ، قنات قصبه گناباد به موضوع مشاغل سخت درحال انقراض در ایران می پردازد که با وجود نیاز شدید کشور به این حوزه در حال نابودی است.این فیلم به شغل مقنیان پرداخته است.

pixel