تا دو ماه دیگر مجازات خواهیم کرد

1,285

شجاعی دادستان دیوان محاسبات در باره قانون بازنشستگی : تا دو ماه دیگر متخلفان را مجازات خواهیم کرد کمپین وقت خداحافظی تولید و منتشر شده در سایت mamardom.ir

رایان مدیا
رایان مدیا 784 دنبال کننده