کارخانه‌ای که شاغلان آن معلولان هستند

85

یک مرد کارآفرین کارخانه‌ای راه اندازی کرده است که 92 درصد از شاغلان آن، افراد معلول هستند. هرکدام از این افراد از ناحیه‌ای متفاوت معلولیت دارد، اما این کارخانه کار خود را به خوبی و با موفقیت ادامه می‌دهد.