آمادگی برای مصاحبه شغلی

814
️ یکی از آموزش های فوق العاده #TED که برای کسانی که می خواهد در کاری موفق باشند محشر است - خصوصا #مصاحبه های شغلی به دانلودش می ارزد. زبان انگلیسی با زیرنویس فارسی @Neisi_Class در تلگرام
گپ با نیسی 34 دنبال کننده
pixel