دکتر حاجی یخچالی | دوره mba | دوره dba | دانشگاه شریف

460

دکتر سیامک حاجی یخچالی فوق دکترای مدیریت پروژه از دانشگاه جامع لندن، عضو هیئت علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران (گروه مهندسی صنایع)، ایشان از جمله اساتید دوره dba پردیس کیش دانشگاه شریف می باشند برای آشنایی بیشتر با اساتید این دوره به وب سایت SharifKBS.com مراجعه نمایید.