سنگین‌ترین جراحی قلب باز بر روی نوزاد در مرکز قلب و عروق شهید رجایی شبکه خبر

911
سنگین‌ترین جراحی قلب باز بر روی نوزاد ۱۴۰۰ گرمی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی شبکه خبر
pixel