سبد پلاستیکی برای حمل ماهی02133382004

50
تولید انواع سبد جعبه های پلاستیکی اعم از انواع سبد کشتارگاهی انواع سبد لبنیاتی انواع سبد صنعتی و... تماس: 02133382006-7
pixel