غار ملیسانی با آب های کریستالی

469
غار ملیسانی با آب های کریستالی و انعکاس خیره کننده رنگ ها در جهان شهرت دارد. پیوند با اسطوره ها و الهه های یونان باستان در کنار طبیعت خارق العاده و بی نظیر آن، یکی از محبوب ترین جاذبه های طبیعی جهان را پدید آورده است. سایرس کیفیت بالای زندگی در اروپا را برایتان به ارمغان می آورد. برای اطلاعات بیشتر در مورد زندگی و اقامت در یونان لطفا عدد ١٥ را به ۵۰۰۰۲۳۰۰۰ بفرستید. سایرس انتخاب آگاهانه
pixel