پروفسور علی اکبر فرهنگی - همایش ملی چابک سازی سازمانی

189
189 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

بنابر این گزارش، پیام پروفسور علی اکبر فرهنگی، چهره ماندگار کشور و رئیس دپارتمان مدیریت عالی راهبردی کسب و کار ( DBA) ماهان، آغازگر این همایش بود.