درد و دل اهالی مجتمع ۵۰۰ دستگاه ارومیه از بی مهری مسئولان

75
خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری تسنیم 2.5 هزار دنبال کننده