دکلمه شعر بسیار زیبا با صدای استاد علیرضا محمدیان

355
تصور كن بهاري را كه از دست تو خواهد رفت اثر استاد فاضل نظري
pixel