کلیپ عملکرد سفر معاون وزیر-اردبیل(سرعین)

36

کلیپ عملکرد سفر فرامرزیان معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان*** افتتاح خانه کشتی در سرعین*** نشست مشترک معاونین توسعه مدیریت و منابع پشتیبانی استانها و مدیران کل ستادی وزارت ورزش و جوانان

ardebil.tv
ardebil.tv 1 دنبال کننده