کارتون و شعر انگلیسی با ترجمه برای آموزش کودکان-14

1,031
آموزشهای بیشتر در سایت جهان تیچ دات کام JahanTeach.com از کارتون هایی که همراه با شعر هستند برای آموزش انگلیسی به کودکان می توانید استفاده کنید. ترجمه ی شعرها بصورت زیرنویس نوشته شده است تا والدین عزیز، به فرزندانشان طبق آنچه در شعر گفته می شود آموزش دهند.
pixel