تکنوازی دف محمد مقیمی زاده پنج ضربی

1,043

دلم که هوایت را می کند می گیرد و رها می کند یک دو یک دو سه... یک دو یک دو سه... بی گمان قلبم پنج ضربی می زند ... دف / دف نوازی / دف نوازان / دفنوازی / تکنوازی/ ساز / ساز کوبه ای / ضربی / درام / پرکاشن / آموزش دف / موسیقی / موسیقی سنتی / دف نوازان کژال / . آموزش دف توسط محمد مقیمی زاده در آموزشگاه و یا منزل شما (محدوده شهر تهران) شماره تماس: 09121492337 . در اینستاگرام دنبال کنید: mohamad_moghimizadeh

pixel