مانور نظامی ناوگان آمریکا به رهبری ناو آبراهام لینکلن در خلیج فارس + فیلم

2,764

خبرهای فوری: ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن به همراه ناوگان دریایی آمریکا مانور نظارمی در جنوب خلیج فارس برگزار کردند.

خبرهای فوری
خبرهای فوری 105 دنبال کننده