بوئینگ/ خودرو هدایت فرمان عقب تریلر

199

خودرو هدایت فرمان عقب تریلر، جهت حمل و نقل قطعات بزرگ هواپیماهای بوئینگ 747-767-777