اقتصاد ايران پس از شوك بنزينی

31,340
پس از افزايش قيمت بنزين، مسئولان دولتی از پرداخت پرداخت کمک معیشتی به خانواده‌های يارانه بگير خبر دادند. در اين ميان اما بيم و اميدهايی در مورد آينده اقتصاد ايران پس از شوك بنزينی وجود دارد.
همشهری TV 1.6 هزار دنبال کننده

soheylllgh

10 ماه پیش
درود بر شرفت ♡♡♡

ا

10 ماه پیش
بنزین را با آلمان مقایسه می کنند وحقوقها را با سومالی

شبگردتنها

10 ماه پیش
موافقم

u_2796692

10 ماه پیش
قیمت بنزین در آمریکا 0/77دلاراست و حداقل دستمزد در یک ساعت در آمریکا10/4دلار است یعنی با یک ساعت کار در آمریکا میشه 13لیتر بنزین خرید در ایران قبل از انقلاب سال 57 حداقل دستمزد در یک ساعت کاری 21ریال بود و بنزین هر لیتر 10ریال یعنی با یک ساعت کار در قبل از انقلاب میشد 2/1لیتر بنزین خرید در شرایط موجود حداقل دستمزد برای یک ساعت 900تومان است و بنزین هر لیتر 3000تومان یعنی بایک ساعت کار فقط میشود کمتر از0/3 لیتربنزین خرید اگر بخواهیم رفاه ایران آمریکا بشود بنزین باید حدود660ریال شود اگر بخواهیم رفاه قبل از انقلاب را داشته باشیم باید بنزین حدود 4000ریال شود ... من جز کسانی بودم که در انقلاب حضور فعال داشتم و می خواستیم آمریکا را زیر پا بگذاریم البته اینجوری ،نه اینکه فقط پرچمش را زیر پا بگذاریم ، چی شد...... همش هم بخاطر بی کفایتی حاکمیت است ....اگر نمیتوانید حکومت را بدهید بدست کسانی که می توانند اداره کنند این حداقل کاری است که میشود کرد نابودی ایران یعنی نابودی شیعه ..... نگذارید امید شیعه نابود شود که حتما در صورت نابودی ایران، اسلام سیاسی هم برای همیشه حذف خواهد شد ........
pixel