جایگاه اخلاق در قرآن

29
موضوع: جایگاه اخلاق در قرآن ارائه دهنده: حجه الاسلام و المسلمین دکتر سیدعلی اکبر حسینی رامندی تهیه کننده: پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن و مرکز همکاری های علمی و بین الملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی زمان: اردیبهشت ماه 1399
pixel