راهنمای کاربری دانش آموز

2,742
راهنمای کار دانش آموز با سامانه نورون - ورود به سامانه - تابلو اعلانات - تقویم / برنامه مطالعاتی/ تحصیلی - کلاس أنلاین/ آفلاین - تکالیف/ آزمون الکترونیکی - گزارش ها
Noronsystem 43 دنبال کننده
pixel