مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM

452

Building Information Modelling ارائه در اولین همایش نقشه برداری در صنعت ساختمان، مشهد - اول اسفند 1392