تفاوت سطح عایق کاری با محصول نانو نمایی و سطح بدون نانو

206

نانو چیست و کاربرد عایق نانویی چه می باشد؟ پاسخ این سوال را از جناب آقای شریفی بشنوید، و تست انجام شده بر روی دیوار سیمانی که در آن عایق نانویی نمایی استفاده شده را ببینید. تفاوت سطح سیمانی که محصول نانو نمایی کالیمورا خورده است با قسمتی که مواد نانو کالیمورا نخورده است به خوبی مشاهده می شود. سایر فواید عایق نانویی را در فیلم مشاهده کنید. 09144138406