خلاصه نشست آموزشی تحول دیجیتال در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

350
خلاصه ای از نشست آموزشی تحول دیجیتال در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با موضوع ایران دیجیتال (با حضور وزیر محترم، جناب مهندس آذری جهرمی، معاونان و مدیران ارشد وزارتخانه) || 26 مهرماه / این نشست با سخنرانی دکتر مهدی شامی زنجانی با موضوع ایران دیجیتال؛ از رویا تا واقعیت برگزار گردید و در انتهای این جلسه، مهندس جهرمی به ارائه نکاتی در ارتباط با ضرورت تحول دیجیتال در ایران پرداخت.
pixel