قطر از خیابان هوشمند رونمایی کرد

123
حس خوب 340 دنبال‌ کننده

رنگ و مواد به کار رفته در این خیابان باعث میشه گرمای متصاعد از خیابان 15 درجه کمتر باشد

حس خوب 340 دنبال کننده
pixel