جست و جو در شیرپوینت 2013

745

جست و جو در شیرپوینت مسئله مهم و پررنگی است و در شیرپوینت 2013 جست و جو قدرتمند شده و بنا به گزارشات مایکروسافت در شیرپوینت 2013 جست و جو متحول و بازنویسی شده است. در شیرپوینت 2010 برای جست و جو دو نسخه وجود داشت: fast search که به صورت افزونه تکمیلی یا مکمل مورد استفاده قرار می گرفت و از قدرت و انعطاف بالایی برخوردار بود و مورد دوم جست و جوی شیرپوینت که ساده و قابل مدیریت بود.

پرنیان
پرنیان 36 دنبال کننده