آیالازم است انتقادازرسانه ملی علنی باشد؟(پاسخ به پرسشهای نقد زندگی پس اززندگی-2)

150
استاد علی صبوحی طی سه قسمت برنامه زندگی پس از زندگی را که طی ماه مبارک رمضان از شبکه چهار سیما پخش شد نقد کردند. به خاطر کثرت سوال های رسیده پس از جلسات نقد در برنامه جداگانه ای به این سوالات پاسخ دادند. در این ویدئو قسمت دوم این پاسخ را مشاهده می کنید. برای مشاهده جلسات نقد میتوانید به سایت استاد صبوحی مراجعه کنید. این برنامه در هیات قرآن و ولایت تهیه شده است.
pixel