تجربه راشاک کاراداغ جهانگرد ترکیه ای از سفر به ایران

407

راشاگ کاراداف جهانگردی ترکیه ای است که به نقاط مختلف دنیا سفر می کند و از سفرهای خود فیلم مستند تولید می کند. تجربه او از سفر به ایران دیدنی است.

فرزاد حسنی
فرزاد حسنی 878 دنبال کننده