روز انتقال خون با آیگپ

146

مه ما مسئولیم ... فقط و فقط این "ما" هستیم که با خوب بودن، می‌تونیم دنیای رو جای بهتری برای زندگی ‌کنیم ☺️ . نهم مرداد ماه، روز اهدای خون ❤️ زندگی ببخشیم

آی گپ
آی گپ 4 دنبال کننده