مکیدن خون انسان توسط پشه

827

روزنامه کالیفرنیایی KQED فیلمی منتشر کرده است که در آن با جزئیات روند مکیدن خون انسان توسط پشه ها را نشان داده و توضیح می دهند. دانشمندان خاطر نشان می کنند که پشه ها خطرناک ترین موجودات برای انسان ها هستند ، بر اثر نیش آنها سالانه صدها هزار نفر جان خود را از دست می دهند.

خبرگرام
خبرگرام 914 دنبال کننده