حذف فیک پیج اینستاگرام

287

https://www.drmajazi.com آموزش حذف پیج هایی که فیک اکانت شما را زدند و یا از اسم و عکس و مشخصات شما استفاده میکنند این آموزش به شما یاد خواه داد که چگونه چنین پیج هایی را ببندبد

دکترمجازی
دکترمجازی 1 دنبال کننده