شاخ سوز حرارتی گوساله طراحی و تولید شرکت دانش محور داما

124
حذف شاخ معمولا به صورت منظم در گاوداری ها انجام می شود. شاخ سوزی برای کنترل راحت تر گاوها، کاهش آسیب به انسان، رفاه و راحتی سایر گاو ها ضروری است. با حذف شاخ، به ازای هر حیوان فضای کمتری توسط هر دام در آخور اشغال می شود. ***شاخ سوزی به وسیله شاخ سوز برقی یا حرارتی: با این روش امکان شاخ سوزی گوساله از۲ هفتگی الی دو ماهگی وجود دارد. اما بهترین سن سه الی چهار هفتگی می باشد. پس از ظاهر شدن ریشه شاخ در اثر چیدن موهای اطراف آن می توان اقدام به سوزاندن شاخ نمود. با قرار دادن میله شاخ سوز روی دکمه شاخ، سوختن
pixel