یکشنبه‌های استارت‌آپی (12): استارت‌آپ سادک

15
sb.isa.ir 15 دنبال‌ کننده
15 بازدید
اشتراک گذاری
سادک مخفف سنجش از دور کاربردی است که در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی خود در ابتدای سال 1398 برای یاریگری در سیل بواسطه هماهنگی یک جمع پژوهشی و دانشگاهی تشکیل شد. سادک طی دو سال گذشته به ارائه خدمات سنجش از دور با رویکرد مدیریت خطرپذیری پرداخت. اخیرا فعالیت‌های این کسب وکار بر ارائه خدمات منتورینگ متمرکز بوده و در افق کوتاه مدت در نظر دارد پلتفرمی برای کار سپاری خدمات مکانی فضایی تبدیل شود. مهم‌ترین خدماتی که سادک ارائه می‌دهد تعیین سطح زیر کشت و عملکرد محصولات کشاورزی، تعیین خسارات وارده به مزارع، مخاطرات جوی موثر بر حوزه کشاورزی و منابع طبیعی و آشکارسازی تغییرات کاربری و پوشش اراضی است.
sb.isa.ir 15 دنبال کننده
pixel