رفع جای جوش و زگیل و خال و برجستگی های پوستی

4,103
کرایوتراپی با نیتروژن مایع رفع ضایعات برجسته پوست - زگیل - جای جوش های برجسته نیتروژن مایع قادر است تا دمای 196c- را ایجاد کند در کرایوتراپی با استفاده از آن به عمق ضایعه نفوذ کرده و بسته به نوع ضایعه در چند ثانیه جوش، زیگیل و.. از بین خواهد برد.در بعضی موارد که برجستگی زیاد باشند در طی چند جلسه انجام خواهد شد. برای اطلاعات بیشتر به سایت دلتا (مرکز لیزر غرب تهران) مراجعه نماییدwww.delta-laser.com
pixel