فتوکلیپ زیارت اربعین خادمین هیئت انصارالشهدا-1394

360

امسال خیلی بچه ها و رفقا به آرزوی چندساله خودشون رسیدندو بلاخره دعای آخرهیئتای هفتگیشون برآورده شد به قول یکیشون 8 روز رویای تکرار نشدنی و شیرین خداقسمت کنه همه دوستداران حضرت به زودی زائرش باشند .انشالله