نتیجه جراحی زیبایی بینی پس از 2 ماه (دکتر شهریار یحیوی)

4,372
در این ویدیو کوتاه، نتیجه جراحی زیبایی بینی بیمار پس از 2 ماه، قابل مشاهده است.
pixel