ویلچر دوستش را با پای پیاده هشت روز تا حرم هل داد

3,223

نوجوان دوازده ساله ای که هشت روز با پای پیاده ویلچر امیرحسین رو برای رسیدن به #حرم_امام_رضا(ع) هل داد تا امیرحسین شفا بگیره