گارگاه آموزش اقتصاد مقاومتی در آموزشکده فنی و حرفه ای ارومیه

187
187 بازدید
اشتراک گذاری
کارگاه آموزشی اقتصاد مقاومتی بر پایه علوم دانش بنیان به همت بسیج اساتید وکارکنان آموزشکده ی فنی و حرفه ای دختران ارومیه. ۱۳۹۸/۲/۸
1 سال پیش
pixel