تربیت علوی - دکتر علیرضا رحیمی - جلسه13

46

تربیت علوی - عنوان مجموعه درسهای استاد دکترعلیرضارحیمی در زمینه تربیت است. این بحث بر اساس نامه 31 امام علی ع در نهج البلاغه و با تکیه بر نظریه تربیت عقلانی بصیرت گرا و محتوای کتاب منشور تربیت علوی مطرح میشود