راهنمای خرید باتوم کوهنوردی و طبیعت گردی

2,350
باتوم های کوهنوردی و طبیعت گردی به ما کمک می کنند که در مسیر ها تعادل خود را به خوبی حفظ نماییم و همچنین بخش زیادی از فشار وزن ما و کوله پشتیمان را از روی زانو ها و ماهیچه ها حذف می نماید. در این ویدئو به معرفی انواع مختلف باتوم ها می پردازیم. با سلوچ همراه باشید.
soluch.ir 180 دنبال کننده
pixel