به یاد تلاش بهورزان خانه های بهداشت کشور-شهریار

80
9 سال پیش بازدیدی از طرف دانشگاه از شبکه بهداشت و خانه های بهداشت داشتم که گزارش کوتاهی از خانه بهداشت رامین را خواهید دید. در حال حاضر همین خانه های بهداشت در طرح کرونا به بیمار یابی و آموزش مردم در نقاط دور دست کشور مشغولند. آیا با همین ساختار نمیتوان خدمات دیگر دولتی را به مردم ارائه داد و به گسترش عدالت در کشور کمک کرد؟
مهاجر 212 58 دنبال کننده
pixel