چله فیلم.نقد و تحلیل فیلم دونده اثر امیر نادری

629

دبیر نشست دکتر سید محمد مداح حسینی با حضور منتقد و مدرس سینما سعید قطبی زاده بهمن 97 پردیس سینمایی اطلس

طعم نقد
طعم نقد 104 دنبال کننده