گلوله های هدایتی DARPA اهداف متحرک را نابود می سازند

200

DARPA اعلام کرد که پروژه ی گلوله های هدایت شونده اش یکی از مراحل اصلی توسعه اش را در ماه فوریه با موفقیت پشت سر گذاشت

روزتک
روزتک 18 دنبال کننده