مصاحبه آقای اسماعیل غلامی (معاون سابق سازمان خصوصی سازی)

4
سهام شركت‌هايي به بخش خصوصي واگذار شده اما اين بخش خصوصي دقيقا كيست؟ چه كسي توانايي خريد اموال چند هزار ميلياردي را دارد؟
pixel