بازدید از میراث فرهنگی شهرستان

207

این کلیپ که توسط دبستان پسرانه امام حسین (ع)کاشمر در سال تحصیلی 97-96 تهیه شده را تقدیم حضور شما می نمائیم.