هیچ شرکت خارجی در شبکه های مخابراتی کشور وجود ندارد

44
44 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

دبیر شورای عالی فضای مجازی: هیچ شرکت خارجی در شبکه های مخابراتی کشور وجود ندارد.