روستازاده ای که حالا 14 کارخانه و 10 هزار کارگر دارد

330

مستند "کارآفرینان" روایت زحمت ها و تلاش های کار آفرینان ایرانی در مسیر تولید و کمک به اقتصاد کشور می باشد. در سینمامارکت تماشا کنید. http://cmmt.ir/4JX