حضرت فاطمه ی معصومه(س) از زبان مرجعیت

259

بیان فضائل حضرت فاطمه ی معصومه (س) از زبان مرجع عالی قدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی دوزدوزانی تبریزی