سرود "نوجوانان ایران" بچه های مسجد ، گروه آوای مهر طاها

4,797

کلیپ (سرود) "نوجوان ایران" اثری از گروه سرود آوای مهر طاها ( بچه های مسجد ) به مناسبت سالروز شهادت شهید حسین فهمیده و روز نوجوان