دکلمه دخترک

373

کاری از رادیو مهرآوا... صدا: مریم سلیمانی (یاس آوا)، متن علیرضا محمدی، تنظیم: مهدی صالحی، دبیربخش:مریم سلیمانی (یاس آوا)... رادیو مهرآوا در تلگرام و اینستاگرام: radiomehrava@، سایت رسمی رادیو مهرآوا: www.radiomehrava.com