گزارش مستر از رستوران چغور پغور ارسلان در تهران

575

خب اولین گزارش تهران رفتیم جغوربغور زنجان تیست کنیم در چغورپغور ارسلان در نزدیکی بام لند. جگر و پیاز و غوره و فلفل با روغن حیوانی چه شود. فیله گوساله هم دارن که شاهکاره. کلی گزارش داریم.. آدرس: تهران، شهرک گلستان غربی، خیابان هوانیروز، نرسیده به هاشم زاده(نرسیده به بام لند)، چغورپغور ارسلان (تو ویز بزنین چغورپغور ارسلان میاره) تلفن:۴۴۷۴۸۷۹۳

مسترتیستر
مسترتیستر 596 دنبال کننده